07
Lis

Zapraszamy mieszkańców Witkowic do udziału w uroczystościach uczczenia
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2018 r.

Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Św. Michała Archanioła
w Witkowicach o godz. 15.00.
Po Eucharystii nastąpi złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci.

Następnie wszyscy przemaszerują do remizy strażackiej, gdzie odbędzie się
koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP Witkowice i Zespołu „Witkowianie” KGW Witkowice oraz słodki poczęstunek.
Znalezione obrazy dla zapytania 100 lecie niepodległości

Podsumowaniem warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu
oświęcimskiego będzie w/w Patriotyczny Koncert Muzyczny o godzinie 16:00.


,,Muzyka wspiera idee niepodległości” to myśl przewodnia projektu, która
realizowana jest podczas warsztatów i Patriotycznego Koncertu Muzycznego.

Projekt ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości wśród mieszkańców Witkowic, Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego.
Ważnym aspektem jest podtrzymywanie tradycji regionalnej, narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej,
upowszechnianie kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania POWIAT OSWIECIMSKI

Celem warsztatów jest również doskonalenie umiejętności gry na instrumentach,
opanowanie patriotycznego, klasycznego repertuaru, 
doskonalenie walorów
brzmieniowych wykonywanych utworów, 
co wpłynie na ogólny poziom
artystyczny i muzyczny muzyków.
 Praca zespołowa spowoduje integrację
i rozwijanie umiejętności muzycznych
 dzieci i młodzieży. 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Oświęcimskiego
w ramach realizacji zadania publicznego.

Znalezione obrazy dla zapytania powiat oświęcimski

Dodaj odpowiedź

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 19838
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA