Archiwa dla 10 maja 2018
10
Maj

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Witkowice
pod batutą Kapelmistrza Romana Marczyńskiego
dopracowuje nietuzinkowy repertuar na Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr, na który została zaproszona
i w najbliższych dniach będzie reprezentować
Gminę Kęty i Polskę w miejscowości Rivne na Ukrainie!

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !!!


Już dzisiaj OLBRZYMIE DZIĘKUJEMY Panu
Burmistrzowi Krzysztofowi Janowi Klęczar
za nieocenioną pomoc i wsparcie
w tym Wielkim wydarzeniu dla naszej społeczności !

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 21155
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA