12
Lut

W dniu 4 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

   Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Witkowice grała marsze witając przybyłych gości.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

   Na rozpoczęcie Orkiestra zagrała HYMN STRAŻAKÓW-RYCERZE FLORIANA.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

W dalszej część zebrani przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z poszczególnych obszarów jednostki w 2017 roku. Zostało udzielone absolutorium dla Zarządu.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Po tej części głos zabrali zaproszeni goście, jak również odbyły się dyskusje
na tematy dotyczące naszej jednostki
.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru,
po czym Prezes dh Artur Suski
zaprosił wszystkich na pyszny poczęstunek.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Na zakończenie Orkiestra pod batutą Kapelmistrza Romana Marczyńskiego
zagrała Koncert dla wszystkich druhów
i sympatyków biorących udział w spotkaniu.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Dodaj odpowiedź