Członkowie MDP

CZŁONKOWIE MDP:
1.Gabriela Mikuła
2.Wiktoria Chwierut
3.Kinga Adamus
4.Natalia Stawowczyk
5.Laura Wierońska
6.Paulina Kapuścińska
7.Karolina Żepa
8.Paulina Radwan
9.Paulina Chwierut
10.Damian Mydlarz
11.Krzysztof Mikuła
12.Eryk Suski
13.Konrad Suski
14.Rafał Kawczak
15.Krzysztof Stawowczyk

Przygotowała: MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież wdraża się
w pracę społeczną, która jest fundamentem działalności OSP.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy boku strażaków bierze udział

w realizowanych działaniach organizacyjnych przygotowując przyszłch strażaków do służby.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jest coroczny udział w zawodach spotowo-pożarniczych.

Członek MDP aktywnie zaangażowany w życie OSP po uzyskaniu pełnoletniości może

zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP n
a podstawie uchwały Zarządu OSP.

Komentowanie wyłączone.