Zarząd

SUSKI ARTUR −  PREZES

MIKUŁA MARIUSZ −  WICEPREZES

WRÓBEL MAREK −  NACZELNIK

ADAMUS KAZIMIERZ −  GOSPODARZ

KAWOŃCZYK MIROSŁAW −  SKARBNIK

PALUCH ADAM −  SEKRETARZ

MENDYK RAFAŁ −  Z-CA NACZELNIKA

PALUCH MATEUSZ −  CZŁONEK

LEGUT PIOTR −  CZŁONEK


Komentowanie wyłączone.