Członkowie MDP

CZŁONKOWIE MDP:
1.Gabriela Mikuła
2.Wiktoria Chwierut
3.Kinga Adamus
4.Natalia Stawowczyk
5.Laura Wierońska
6.Paulina Kapuścińska
7.Karolina Żepa
8.Paulina Radwan
9.Paulina Chwierut
10.Damian Mydlarz
11.Krzysztof Mikuła
12.Eryk Suski
13.Konrad Suski
14.Rafał Kawczak
15.Krzysztof Stawowczyk

Przygotowała: MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież wdraża się
w pracę społeczną, która jest fundamentem działalności OSP.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy boku strażaków bierze udział

w realizowanych działaniach organizacyjnych przygotowując przyszłch strażaków do służby.

Jednym z ważniejszych wydarzeń jest coroczny udział w zawodach spotowo-pożarniczych.

Członek MDP aktywnie zaangażowany w życie OSP po uzyskaniu pełnoletniości może

zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP n
a podstawie uchwały Zarządu OSP.

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 2612
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA