Historia OSP

Na początku XX wieku w Witkowicach praktycznie nie posiadano sprzętu gaśniczego, używano prawdopodobnie prymitywnych ręcznych sikawek.W roku 1906 ówczesny marszałek Rady Powiatu Stanisław Łazarski wspólnie z Bronisławem Obarą założyli Ochotniczą Straż Pożarną. Zakupiono czterokołową sikawkę razem z wężami zwijakiem, zebrano dwudziestu mężczyzn i tak utworzono pierwszą drużynę strażacką. Za naczelnika wybrano Jakuba Radwana. Słabo wyposażona i słabo wyszkolona Straż nie spełniała swoich obowiązków.
W 1911r. zakupiono 18 hełmów, 17 toporków i 1 szpadę. Dwóch druhów wysłano na kurs strażacki, byli to pierwsi przeszkoleni Witkowianie: Ignacy Zemlak i Franciszek Gawęda.
W roku 1912 kupiony został pierwszy sztandar.

Wybuch I wojny światowej przerwał działalność Straży. Wszyscy członkowie powołani zostali do służby wojskowej w armii austriackiej. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. wznowiono działalność OSP,  jednak dopiero rok 1927 ożywił jednostkę  za sprawą prezesa Straży Artura Łazarskiego, który przekazał teren pod budowę nowej remizy, cegłę oraz dachówkę oraz za sprawą kierownika szkoły Bronisława Obarę,  który okazał się świetnym organizatorem,
a jego cenne rady znacznie przyśpieszyły realizację zamierzeń strażaków – gdyż w tym samym roku oddano remizę do użytku.

W roku 1929 utworzono Orkiestrę Straży Pożarnej w Witkowicach, która prężnie działała przez cztery lata, jednak na skutek powołań do wojska oraz zmianie miejsca zamieszkania wielu jej członków, zaprzestała swą działalność.

W roku 1933 utworzono sekcję teatralną złożoną z kilku strażaków oraz chętnych spoza szeregów strażackich, wystawiono między innymi takie sztuki jak „Wesele na Prądniku”,
„ Zemsta Cygana”, „ Grajcarkowe Zaloty”
.

W roku 1935 Urząd Wojewódzki postanowił zarejestrować stowarzyszenie pod nazwą
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA z siedzibą w Witkowicach.

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. przerwał działalność Straży .

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na postać kierownika szkoły  Bronisława Obarę. Od 1904 roku w Witkowicach uczył nie tylko dzieci czytać  i pisać, ale także pracował wśród dorosłych. Budził świadomość narodową, uczył patriotyzmu i solidaryzmu społecznego. Na jego najlepsze lata pracy przypadła I wojna światowa. Przyszło mu przeżywać
z witkowickimi gospodarzami dramat pożegnań ojców i synów wezwanych na front do armii austriackiej, odczytywać listy z wiadomościami o rannych, wziętych do niewoli, bądź zabitych żołnierzach z Witkowic. Bronisław Obara należał do najaktywniejszego pokolenia młodzieży galicyjskiej wychowanej w duchu ideałów pozytywistycznych.
Był współzałożycielem tutejszej OSP, Kasy Stefczyka, Kółka Rolniczego,
Koła Gospodyń, Czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Rok 1940 to wielki cios nie tylko dla rodziny Obarów, ale również dla całej społeczności Witkowic, 8 września 1940 roku w obozie zagłady w Dachau umiera Bronisław Obara.

Po ciemnych latach okupacji Straż w Witkowicach wznowiła swoją działalność. Ogólna bieda, zawirowania historyczne miały niebagatelny wpływ na sposób myślenia i działania mieszkańców- jednak powoli jednostka podnosiła się z dołka. W 1956 r. dokonano zakupu z własnych środków samochodu strażackiego Lublin, rok później otrzymaliśmy przyczepę i motopompę.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte znacznie ożywiły działalność OSP, pozyskano nowy samochód, rozbudowano remizę, rozpoczęto budowę Domu Strażaka,
reaktywowano po bardzo długiej przerwie orkiestrę dętą.

W ostatnim dziesięcioleciu Straż w dalszym ciągu kładzie nacisk na rozwój zarówno w zakresie wyszkolenia jak również modernizacji obiektu.

Pod koniec ubiegłego roku syrena alarmowa na naszej wieży uległa awarii, okazało się, że nie można jej już naprawić. Dzięki przychylności Burmistrza Gminy Kęty pana Tomasza Bąka oraz Komendanta Gminnego Józefa Szafrana została zakupiona nowa za kwotę 4800zł . Zamontowana na naszej wieży służyć będzie naszej społeczności.

W roku 2011 na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano
nowy Zarząd OSP w Witkowicach
w składzie :

Prezes zarządu – Artur Suski

z-ca prezesa – Mariusz Mikuła

naczelnik – Marek Wróbel

z-ca naczelnika – Rafał Mendyk

skarbnik – Mirosław Kawończyk

sekretarz – Adam Paluch

gospodarz – Kazimierz Adamus

członek – Mateusz Paluch

członek – Piotr Legut

W ostatnim kwartale dokonaliśmy bieżących remontów: wymiana instalacji elektrycznej
w wieży strażackiej, odnowa balkonu w Domu Strażaka, malowanie pomieszczeń kuchennych.

W drodze konkursu na realizację zadania publicznego „ Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia Młodzieżowych Orkiestr Dętych w sołectwach Gminy Kęty, Ochotniczej Straży Pożarnej w  Witkowicach przyznano najwyższą dotację w kwocie 11388zł. Nowym kapelmistrzem został Pan Roman Marczyński.

Dzięki dobrej współpracy z Komendantem Gminnym Józefem Szafranem otrzymaliśmy
trzy komplety ubrań bojowych, oraz agregat prądotwórczy częściowo pokryty z środków własnych.

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 2612
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA