Kapelmistrz

Roman Marczyński

Ukończył Stacjonarne (dzienne) Studia Magisterskie i Licencjackie
na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym
– Muzyka Współczesna i Jazz, 
Specjalność – Trąbka Jazzowa.
Absolwent Liceum Muzycznego w Rzeszowie.
W 2012 roku ukończył 2-letnie Studium Pedagogiczne.
Od września 2012 roku NAUCZYCIEL MUZYKI – INSTRUKTOR ORKIESTRY
w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Kapelmistrz Roman Marczyński oprócz prowadzenia Orkiestr
 występuje w różnych Big Bandach
( eM Band, Big Contest Band, Gro…Big Band, Big Band Małopolski.

Roman Marczyński

Roman Marczyński od sierpnia 2011 roku pełnij funkcję Kapelmistrza.

W sierpniu 2007 r. na Mitingu Orkiestr i Trębaczy Jazzowych im.
Henryka Majewskiego w Kolbuszowie zdobył główna nagrodę
Złote Zadęcie Henryka Majewskiego w kategorii Trębaczy Jazzowych.
Na tym samym festiwalu wraz z Big Bandem Małopolskim zdobył
główna nagrodę w kategorii Orkiestr Jazzowych.

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 2612
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA