20
Lis

W niedzielę 11 listopada 2018 roku mieszkańcy Witkowic o godzinie 16:00
licznie zebrali się w Domu Strażaka w Witkowicach  
w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zebranych gości przywitał Prezes OSP Witkowice – druh Artur Suski
i zaprosił na Patriotyczny Koncert Muzyczny
w wykonaniu uczestników warsztatów i Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Witkowice.
Prezes przedstawił dzieje Polski w dążeniu do odzyskania niepodległości.

Specjalnymi gośćmi na uroczystości byli państwo Sonia i Edward Obara.
Pan Edward to wnuk Bronisława Obary, założyciela Straży Pożarnej w Witkowicach,
a także nauczyciela oraz pierwszego i wieloletniego dyrektora witkowickiej szkoły.
Dla upamiętnienia jego 35-letniej pracy pedagogicznej i zasług
dla środowiska Szkoła Podstawowa w Witkowicach nosi jego imię.
Państwo Obarowie otrzymali z rąk prezesa Suskiego pamiątkowy album ze zdjęciami
oraz publikację pt. „Strażacy ziemi oświęcimskiej”.
Na ręce pani Soni złożono ogromny bukiet czerwonych róż.


Koncert składał się z dwóch części. W I części uczestnicy warsztatów
oraz MOD Witkowice 
zaprezentowali pieśni i marsze patriotyczne.
II część Koncertu miała formę klasyczną, 
podczas której mieszkańcy
Witkowic wysłuchali utworów klasycznych, podniosłych.


,,Muzyka wspiera idee niepodległości” to myśl przewodnia projektu,
która była realizowana poprzez w/w warsztaty i Patriotyczny Koncert Muzyczny.Projekt miał na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości wśród mieszkańców Witkowic, Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego.
Ważnym aspektem było podtrzymywanie tradycji regionalnej, narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej,
upowszechnianie kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania POWIAT OSWIECIMSKI

Koncert był zwieńczeniem warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z powiatu oświęcimskiego, prowadzonych przez Wykwalifikowanego
Instruktora w terminie od 10.10.2018 do 10.11.2018r.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie na scenie, ludzie siedzą i w budynku

Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie na scenie i w budynku

Obraz może zawierać: 1 osoba, na scenie i w budynku

Celem projektu było również doskonalenie umiejętności gry na instrumentach,
opanowanie patriotycznego, klasycznego repertuaru, 
doskonalenie walorów
brzmieniowych wykonywanych utworów, 
co wpłynęło na ogólny poziom
artystyczny i muzyczny muzyków.
 Praca zespołowa spowodowała integrację
i rozwinęła umiejętności muzyczne
 dzieci i młodzieży.

 Projekt był współfinansowany ze środków Powiatu Oświęcimskiego
w ramach realizacji zadania publicznego.

Znalezione obrazy dla zapytania powiat oświęcimski
Organizatorzy przygotowali także dla wszystkich słodki poczęstunek i gorące napoje.

Dodaj odpowiedź

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 22276
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA