Skład Drużyny na ćwiczenia bojowe

Męskie
1.Dowódca-Eryk Suski
2.Przodownik roty I-Damian Mydlarz
3.Pomocnik przodownika roty I-Krzysztof Mikuła
4.Przodownik  roty II-Rafał Kawczak
5.Pomocnik przodownika roty II-Robert Czechowski
6.Rozdzielaczowy-Konrad Suski
7.Łącznik-Eryk Suski
8.Mechanik ———-
9.Rezerwowy Krzysztof Stawowczyk

Żęskie
1.Dowódca- Gabriela Mikuła
2.Przodownik roty-Laura Wierońska
3.Pomocnik przodownika roty I-Paulina Chwierut
4.Przodownik  roty II- Paulina Radwan
5.Pomocnik przodownika roty II- Kinga Adamus
6.Rozdzielaczowy-Witkoria Chwierut
7.Łącznik-Natalia Stawowczyk
8.Mechanik ———
9.Rezerwowy-Angelika Niedziela

Przygotowała: MDP

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 2612
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA