12
Lut

W dniu 10 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

   Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Witkowice grała marsze witając przybyłych gości.

Obraz może zawierać: 3 osoby, w budynku

   Na rozpoczęcie Orkiestra zagrała HYMN STRAŻAKÓW-RYCERZE FLORIANA.

W dalszej część zebrani przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z poszczególnych obszarów jednostki w 2018 roku. Zostało udzielone absolutorium dla Zarządu.

Po tej części głos zabrali zaproszeni goście, jak również odbyły się dyskusje
na tematy dotyczące naszej jednostki
.

Obraz może zawierać: 7 osób, ludzie siedzą, garnitur i w budynku

Zebranie zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru,
po czym Prezes dh Artur Suski
zaprosił wszystkich na pyszny poczęstunek.

Na zakończenie Orkiestra pod batutą Kapelmistrza Romana Marczyńskiego
zagrała Koncert dla wszystkich druhów
i sympatyków biorących udział w spotkaniu.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie na scenie

Dodaj odpowiedź

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 23252
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA