07
Wrz

Serdecznie zapraszamy do udziały w  Warsztatach muzycznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z powiatu oświęcimskiego, prowadzonych przez Wykwalifikowanego
Instruktora w terminie od 10.10.2018 do 10.11.2018r.,
a zakończone Patriotycznym Koncertem Muzycznym, który odbędzie się
11 listopada 2018 roku w 100. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości w Sołectwie Witkowice.


,,Muzyka wspiera idee niepodległości” to myśl przewodnia projektu, która
będzie realizowana poprzez warsztaty i Patriotyczny Koncert Muzyczny.

Projekt ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości wśród mieszkańców Witkowic, Gminy Kęty i Powiatu Oświęcimskiego.
Ważnym aspektem jest podtrzymywanie tradycji regionalnej, narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej,
upowszechnianie kultury oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Znalezione obrazy dla zapytania POWIAT OSWIECIMSKI

Celem warsztatów będzie również doskonalenie umiejętności gry na instrumentach,
opanowanie patriotycznego, klasycznego repertuaru, 
doskonalenie walorów
brzmieniowych wykonywanych utworów, 
co wpłynie na ogólny poziom
artystyczny i muzyczny muzyków.
 Praca zespołowa spowoduje integrację
i rozwijanie umiejętności muzycznych
 dzieci i młodzieży. 

Warsztaty muzyczne skierowane są do osób grających na instrumentach dętych,
pobierające naukę gry 
na instrumencie indywidualnie
np. w szkole muzycznej, 
ognisku muzycznym – potrafiące grać z nut,
grające w orkiestrach lub innych zespołach na instrumentach dętych.

Warsztaty będą organizowane w siedzibie OSP Witkowice
– 32-650 Witkowice, ul Dworska 1. (Gmina Kęty, powiat oświęcimski,
woj. małopolskie) w godzinach popołudniowo– wieczornych
(dokładne terminy zostaną ustalone z uczestnikami warsztatów).
Podsumowaniem warsztatów będzie Patriotyczny Koncert Muzyczny Młodzieżowej
Orkiestry Dętej OSP Witkowice i pozostałych uczestników warsztatów. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
z Sekretarzem Orkiestry Justyną Janosz-Marczyńską: 535 – 777 – 414.

ZAPRASZAMY !!!

 Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Oświęcimskiego
w ramach realizacji zadania publicznego.

Znalezione obrazy dla zapytania powiat oświęcimski

Dodaj odpowiedź

 • Szukaj:
 • Informacja o pomocy otrzymanej w ramach EFRROW

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Zdjęcie użytkownika Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowicach i Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

  Operacja mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD Dolina Soły oraz podniesienie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej

   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

   

  Przewidywane wyniki operacji: Ochotnicza Straż Pożarna Witkowice w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00272-6935-UM0610608/17  otrzymała środki finansowe na  realizację – przeprowadzenie 22 szkoleń z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji – łącznie przeszkolonych zostanie 330 osób – mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły

 • Statystyki

  Liczba Wyświetleń: 19360
 • PARTNERZY OSP:

  -GMINA KĘTY

  -CATERING PERFEKT

  -BUKIECIARNIA